ИЗРАБОТВАНЕ НА ФАСЕТИ

Изработването на фасети е строго козметична процедура, която има само естетичен ефект, но не и реален функционален ефект. Фасетите се използват за корекции на минимални дефекти на зъбите, засягащи техният цвят (когато избелване е невъзможно или с недобър ефект), тяхната форма (минимална промяна във външният вид на зъба), размествания на зъбите (минимално отклонение от нормалната позиция на зъба). Друго приложение на фасетите е затваряне на диастема (разстояние между двата предни зъба).
Фасети е прието да се изработват единствено на шестте предни горни зъба и на шестте долни предни зъба (резци и кучешки зъби). Фасетите в най-основният си вид представляват люспа с дебелина 0.3 – 0.7 мм която се залепя по вестибуларната (видимата) страна на зъба, която предварително е изпилена и подготвена по подходящ начин. Така залепената фасета коригира цвета, формата и донякъде положението на зъба. В зависимост от материала, от който са направени фасетите, те биват два основни вида – композитни и керамични (порцеланови).