ИЗГРАЖДАНЕ НА СЧУПЕНИ ЗЪБИ

Много е важно да се запознаете с всички варианти за възстановяване на счупен зъб, който предстои да бъде изваден или вече е изваден, поради счупване или пукване. Разрушението на зъба може да бъде частично или пълно (тотално). Напр. на лице е частично разрушение на короната на зъба или по-точно, когато процесът на разрушение обхваща само видимата част на зъба, т.е. коренът му не е засегнат. Но, ако не е било реагирано своевременно на частичното разрушение на короната, то тогава това състояние на частично разрушаване на зъба, преминава във фаза на пълно разрушение. Разбира се, че можем да говорим и за първоначално тотално разрушение на зъба, при което е засегната както короната, така и коренът на зъба.

Независимо каква е степента на разрушение, всеки един зъб може да бъде възстановен, стига да има здрав корен, венец и кост.

Частично разрушение на корена на зъба

Когато пациентът е с частично разрушение на зъба и пулпата не е увредена, зъбът не трябва да се умъртвява. Възстановяването на зъба се извършва с изграждане на пломба. Най-често се препоръчва фотополимерна пломба, а понякога е необходимо да се направи коронка (ако говорим за някой от кътниците).

Обаче, ако зъбът е разрушен до такава степен, че е достигната пулпата, тогава трябва зъбът да се умъртви (нервите на зъба се отстраняват, а каналите му се запълват със съответни стоматологични субстанции). Така се процедира при фрактура на зъб (счупен зъб) или при пукнат зъб.

За да се завърши възстановяването на разрушения зъб, е необходимо да се изработи и постави коронка – частична, традиционна или такава с щифт.

Разрушение на корена на зъба

Най-тежки са случаите, когато е засегнат и самия корен. Успехът в тези случаи зависи от степента на разрушение на зъба, фазата на разрушение на костта, състоянието на венеца и каналите. По-голяма успеваемост на възстановяване има при еднокореновите зъби. Най-често тук възстановяванията се извършват чрез традиционна или частична коронка. Обаче, ако  разрушението е в по-напреднал стадий, тогава се препоръчва щифтов инлей или коронка.